För oss räcker det inte med att vara bra.

Inte heller med att vara näst bäst. Vi måste vara bäst!

Service 1

Om oss


Vi är ett modernt transportföretag som transporterar gods enligt våra uppdragsgivares önskemål.

Vi strävar efter att överträffa kundernas förväntningar på kvalitet, vilket innebär att vi ska leverera godset i rätt tid och i oskadat skick, samt på ett sätt som tar…

Läs mer...

Service 2

Miljö


Vi följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter och andra för verksamheten gällande regler.

Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till minskad miljöpåverkan vill EMS Transport & Logistik AB bära sin…

Läs mer...

Uppdaterat

404