Alltid på väg

Miljöarbete

Ett ständigt arbete för förbättring

Vi åtar oss att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler. Det övergripande målet för vårt miljöarbete är att vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att minska miljöpåverkan hoppas EMS Transport & Logistik AB att ta sitt utvecklingsansvar.

Vi arbetar metodiskt med att anpassa våra fordon till miljön och utrusta nya fordon med den bästa tekniken för att minimera den negativa påverkan på miljön.

Våra uppkopplade fordon ger möjligheten till effektivare och noggrannare transportplanering. I realtid kan vi spåra våra fordon och därigenom öka fyllnadsgraden och få effektivare logistikflöden. Detta optimerar tillgängligheten, underhållstillfällena, minskar bränsleförbrukningen och förenklar den totala driften.

Vi åtar oss att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten med avsikt att minska påverkan på miljön och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar vi ger upphov till.

Miljörapport

Här kan du se den senast aktuella miljörapporten